بازدید دانش آموزان مدارس ساری از پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان به مناسبت “هفته پژوهش”

به مناسبت هفته پژوهش دانش آموزان مدارس شهرستان ساری به تعداد ۴۵۰ نفر ازپژوهشکده ژنتیک و زیست‌فناوری کشاورزی طبرستان وابسته به دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری بازدید نمودند.

این دانش آموزان از مدارس ابتدایی مهد آزادی، شهدا،  شهید احتشامی، مدرسه ابتدایی زنده یاد باغبان، مدرسه متوسطه شهید داداشی ولوجاه و دبیرستان نمونه دولتی امام رضا (ع) شهرستان ساری بودند که از روز یکشنبه ۲۴ اذرالی چهارشنبه ۲۷ اذر ۹۸ از مجموعه امکانات گلخانه‌ها و آمایشگاه‌های پژوهشکده ژنتیک و زیست‌فناوری کشاورز طبرستان بازدید نمودند.