تفاهم نامه همکاری مشترک بین پژوهشکده و مرکز نوآوری و شتابدهی کاوشان ناب هستی

تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین پژوهشکده و مرکز نوآوری و شتابدهی کاوشان ناب هستی در زمینه استفاده طرفین در راستای اجرای طرح‌های تحقیقاتی و بهره‌مندی از امکانات طرفین از قبیل توان فکری، تجربی، پژوهشی، آموزشی، آزمایشگاهی و کارگاهی در پژوهش و فناوری و فرصت‌های موجود طرفین در جهت ارتقاء مهارت‌های علمی، فنی، تولیدی و بازاریابی و و ایجاد بستر اشتغال‌زایی می‌باشد.