جلبک شناسی

 آزمایشگاه جلبک شناسی

خدمات آزمایشگاهی قابل ارائه:

 

  •         خالص‌سازی گونه‌­های مختلف جلبکی،‌ تهیه استوک­‌های لازم برای ریز جلبک‌­ها
  •          مشاوره و طراحی و ساخت فتوبیورآکتورها جهت کشت میکروجلبک‌ها
  •          انجام فرایندهای مربوط به کشت میکروجلبک‌ها
  •          جداسازی متابولیت‌های ثانویه و توکسین­‌های سیانوباکتری‌ها