دکتر قربانعلی نعمت‌زاده رئیس پارک علم و فناوری مازندران شد

دکتر قربانعلی نعمت‌زاده با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان رئیس پارک علم و فناوری مازندران منصوب شد.

با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر قربانعلی نعمت‌زاده  به عنوان رئیس پارک علم و فناوری مازندران منصوب شد.

آقای محمد‌علی زلفی‌گل در این حکم خطاب به رئیس پارک علم و فناوری مازندران  آورده است؛

“جناب آقای دکتر قربانعلی نعمت‌زاده نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجربه جنابعالی و با عنایت به پیشنهاد معاون محترم فناوری و نوآوری، به موجب این حکم به مدت چهار سال به عنوان رئیس پارک علم و فناوری مازندران منصوب می‌شوید.”

 امید است با توجه به راهبردهای اساسی دولت مردمی نقشی شایسته در تحقق اهداف نظام علم، فناوری و نوآوری به ویژه توسعه پارک و مراکز رشد و حل مشکلات پیش روی شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان مستقر در پارک ایفا کنید.

 دکتر قربانعلی نعمت‌زاده پیش از این رئیس پژهشکده و زیست فناوری کشاورزی طبرستان بوده است.