فیزیولوژی مولکولی

آزمایشگاه فیزیولوژی مولکولی

امروزه آزمایشگاه فیزیولوژی یکی از مهمترین آزمایشگاه‌‏ها در مراکز آموزشی و پژوهشی بشمار می‌‏رود. از اینرو آزمایشگاه فیزیولوژی در سال ۱۳۹۰ در پژوهشکده ژنتیک و زیست‏‌فناوری کشاورزی طبرستان با هدف استفاده از تکنیک‌‏های نوین در زمینه شناخت ماهیت گیاهان در پاسخ به تنش‏‌های زیستی و غیر زیستی راه‏‌اندازی گردید.

توانمندی‏‌ها:

  • بررسی سیستم فیزیولوژیک گیاهی در پاسخ به تنش‏‌های محیطی
  • بررسی سیستم آنتی اکسیدانی و سنجش آنزیم‌‏های مؤثر در تنش‏‌های محیطی غیر زیستی در گیاهان
  • بررسی سیستم فتوسنتزی و تعیین پارامترهای فتوسنتزی گیاهان در پاسخ به تنش‏‌های محیطی
  • استخراج و تعیین درصد اسانس‏‌ها و روغن‏‌های گیاهی

پتانسیل‌ها:

با توجه به تخصص موجود در پژوهشکده و در صورت تکمیل امکانات آزمایشگاه فیزیولوژی مولکولی، امکان بررسی سیستم تغذیه‌‏ای گیاه و اندازه‌‏گیری برخی از عناصر غذایی و همچنین عناصر سنگین نیز مهیا خواهد شد. همچنین، امکان ارائه مشاوره و برگزاری کارگاه‏‌های آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های مرتبط با فیزیولوژی گیاهی و تعیین پارامترهای آنزیمی و غیرآنزیمی مرتبط با فیزیولوژی تنش‌‏های محیطی در گیاهان وجود دارد.