مرکبات و گیاهان دارویی

 گروه  مرکبات و گیاهان دارویی

گروه  مرکبات و گیاهان دارویی با هدف انجام تحقیقات کاربردی و برطرف کردن مشکلات در دو بخش اصلی شامل مرکبات و گیاهان دارویی تأسیس شده است. مرکبات مهمترین درختان باغی استان مازندران بوده و بخش عمده از کشاورزان استان به پرورش مرکبات مشغول می‌باشند. از طرفی با وجود فعالیت‌های موثر سازمان‌های مرتبط با مرکبات، به دلیل وسعت سطح زیر کشت (مقام اول سطح زیر کشت در کشور)، مشکلات روزافزون شامل تغییر اقلیم و طغیان آفات انجام تحقیقات تکمیلی را ضروری می‌سازد. از طرفی بحث گیاهان دارویی و توجه روزافزون جامعه به آن، ایجاب می‌نماید اقدامات اساسی در زمینه تسهیل کشت و کار و نیز رفع مشکلات اولیه در گسترش کشت گیاهان دارویی بعمل آید. مهمترین اهداف کلان گروه مرکبات و گیاهان دارویی شامل موارد زیر است:

۱-      اصلاح و معرفی ارقام جدید مرکبات با خصوصیات بازارپسندی بالاتر

۲-      تولید ارقام پایه مرکبات مقاوم به تنش‌های زیستی و غیرزیستی متناسب با اقلیم شمال کشور

۳-      استفاده بی‌رویه و غیر اصولی از سموم دفع آفات گیاهی و کودهای شیمیایی

۴-      مطالعه و برنامه‌ریزی برای الگوی کشت ارقام مختلف مرکبات بر اساس آمایش سرزمینی

۵-      تحقیق و معرفی روش‌های جدید، کاراتر و دوستدار محیط زیست برای نگهداری پس از برداشت

۶-       انجام برنامه‌های ترویجی برای آموزش کشاورزان و معرفی ارقام و روش‌های نوین

۷-      شناسایی، حفاظت و ارزیابی خصوصیات گونه‌‌ها و اکوتیپ‌های گیاهان دارویی مناطق کوهستانی و جلگه‌ای استان

۸-      اهلی‌سازی و اصلاح ارقام جدید گیاهان دارویی

۹-      احداث کلکسیون گیاهان دارویی برای اهداف مطالعاتی- ترویجی

۱۰-     راه اندازی بانک بذر برای گیاهان دارویی بومی استان

۱۱-     مطالعه و معرفی انواع جدید گیاهان دارویی متناسب با اقلیم شمال کشور

۱۲-     مطالعه مسیرهای متابولیکی تولید ترکیبات دارویی و مهندسی ژنتیک برای افزایش تولید مواد موثره

۱۳-     انسجام بخشی تحقیقات میدانی-آزمایشگاهی برای ایجاد کاربردهای کشاورزی-صنعتی برای گیاهان دارویی

۱۴-     همکاری بین بخشی میان پژوهشکده، سازمان محیط زیست و دانشگاه‌های علوم پزشکی جهت کاربردی نمودن نتایج تحقیقات