چشم انداز بخش بیولوژی مولکولی و مهندس ژنتیک

بخش بیولوژی مولکولی و مهندسی ژنتیک پژوهشکده ژنتیک و زیست‌فناوری کشاورزی طبرستــان با در نظر گرفتن اهداف کوتـــاه‌­مدت و بلند­مدت بر اساس اولویت­‌های منطقه‌ه­ای و ملی، راهبرد­هایی برای نیل به این اهداف و رفع نیاز­های فعلی و الزامات آتی را پاسخ داده و به صورت اجمالی معرفی می­‌گردند:
ردیف اهداف کوتاه‌­مدت  ۱ تا ۲ ساله
۱  ارزیابی میکروارگانیزم‌­های بومی برای تولید و عرضه آنزیم‌­های پر مصرف آزمایشگاه‌­های علوم زیستی: که موجب کاهش  قابل توجه هزینه تحقیقات شده و می‌­تواند نیاز­های سایر مراکز تحقیقاتی زیست فناوری را تأمین نماید.
۲  ارزیابی ریز جلبک­های بومی برای تغذیه دام و آبزیان، تولید کود و مواد باارزش کشاورزی، داروئی و صنعتی: شناسایی و  خصوصیت یابی این منابع بکر و غنی می­تواند افق­های نوینی در تولید و بکارگیری آن‌­ها در بخش‌­های مختلف کشاورزی،  صنعتی و محیط زیست بوجود آورد.
۳  ارزیابی سرخس آزولا برای تهیه کمپوست برای خوراک دام و طیور و تهیه آزوکمپوست
ردیف اهداف میان‌مدت ۲ تا ۳ ساله
۱  معرفی پروموتور­های تجاری برای تولید گیاهان تراریخت متحمل به تنش‌­های زیستی و غیر زیستی: می­‌تواند نیاز­های  بخش‌­های تحقیق و توسعه کشاورزی توسعه را پاسخ داده و تولید گیاهان زراعی تراریخته با خصوصیات مطلوب را  تسهیل نماید.
۲  تولید و تجاری سازی بیوساید­ها با بررسی ذخایر گیاهان داروئی منطقه و متابولیت­‌های ثانویه آن‌­ها : نقش مؤثری در  فرهنگ‌­سازی برای کاهش استفاده از سموم شیمیایی و گسترش کشاورزی ارگانیک ایفاء می­‌کند.
۳  تولبد آنزیم­‌های مختلف مورد استفاده در آزمایشگاه­‌های مهندسی ژنتیک از جمله دی­ان­ای پلیمراز، دی­ان­ای پلیمراز با  رونویسی مولکولی، لیگاز و آنزیم‌­های محدودگر (R.E)
ردیف اهداف بلند‌مدت ۳ تا ۵ ساله
۱  ایجاد کلکسیون ژنوم اکوتیپ­‌ها و بانک ژن­‌های دخیل در پاسخ با شوری برای گیاه الوروپوس: جهت حفظ ذخایر زیستی  کشور و تسهیل دسترسی مراکز تحقیقاتی مورد توجه قرار گرفته است.
۲  اصلاح و معرفی گیاه (ان) جدید مرتعی، چمنی و علوفه­ای بر اساس ژنوم پایه آلوروپوس: با استفاده از پایه ژنتیکی این  گیاه می­توان گیاهان جدید با کاربری­های مختلف زراعی، علوفه­ای و مرتعی معرفی نمود.
۳  غربالگری و طبقه­‌بندی ژرم پلاسم برنج کشور به کمک نشانگر­های مرفولوژیکی، فیزیکوشیمیای و مولکولی تهیه کاتالوک  کامل برنج ایران : جهت حفظ ذخایر بومی برنج و استفاده آتی پژوهشگران مراکز تحقیقات کشاورزی از آن‌­ها در برنامه­ های اصلاحی ضروری است.
۴  شناسایی و جداسازی ژن­ها و توالی‌­های پروموتری پاسخگو به تنش زیستی و تهیه سازواره‌­های انتقال ژن برای تولید  گیاهان تراریخت کدوئیان: می­‌تواند در کاهش مصرف سموم و نیز کاهش واردات بذر­های این گیاهان بسیار مؤثر باشد.
۵
تشکیل بانک سیانوباکتری منطقه شمال کشور، خاصه سیانوباکتری‌­های هترویست­دار
۶ تهیه اطلس گیاهان دارویی و بررسی ظرفیت متابولیت­‌های ثانویه و امکان تجاری­‌سازی آن­‌ها