کارگاه تخصصی تحت عنوان “معرفی روش‌های نوین در مطالعات دینامیک جمعیت باکتری‌های افزاینده رشد در گیاهان” در پژوهشکده ژنتیک و زیست‌فناوری کشاورزی طبرستان برگزار شد.

کارگاه تخصصی تحت عنوان “معرفی روش‌های نوین در مطالعات دینامیک جمعیت باکتری‌های افزاینده رشد در گیاهان“، در روز پنجشنبه مورخ ۰۶/۰۸/۱۴۰۰  (به صورت مجازی در بستر ادوبی‌کانکت و در دو بخش سه ساعته، صبح از ۹ تا ۱۲ و بعدازظهر از ۱۴ تا ۱۷- مجموعا ۶ ساعت) و ‌شنبه مورخ ۰۸/۰۸/۱۴۰۰ (به صورت عملی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی-صبح از ۸ تا ۱۲- مجموعا ۴ ساعت) در پژوهشکده ژنتیک و زیست‌فناوری کشاورزی طبرستان برگزار شد.

مباحث دوره؛

مقدمه‌ای در مورد باکتری‌های افزاینده رشد و مکانیسم‌های عمل ‌آن‌ها

بررسی عوامل مؤثر بر جمعیت باکتری و درصد کلونیزاسیون

تبادل سیگنال بین میکروب و گیاه با تمرکز بر نقش استریگولاکتون‌ها

گفتگو بین میکروب – میکروب (کروم سنسینگ)

معرفی روش‌های نوین ردیابی و مانیتورینگ باکتری‌های افزاینده رشد

 

این دوره توسط آقای دکتر اسماعیل بخشنده عضو هیات علمی پژوهشکده ژنتیک و زیست‌فناوری کشاورزی طبرستان آموزش داده شد.