گلخانه تولیدی – آموزشی

گلخانه تحقیقات مولکولی

خصوصیات سازه:
سطح زیربنا: ۸۰ متر مربع، ارتفاع از سطح زمین:۱۵۰سانتی­متر، دارای کف بتن، سقف شیشه و شرایط کاملاً کنترل­‌شده

خدمات قابل ارائه:
آزمایشات مرتبط با موضوع “تحقیقات مولکولی” اعم از پـروژه، طـــرح پژوهشی و پـایـا‌ن‌ نامه، به استثناء موارد مربوط به تلقیح، آلوده‌­سازی و بیمـاری­های گیاهی