گلخانه تحقیقاتی

گلخانه پلاستیکی

خصوصیات سازه:
سطح زیربنا: ۲۰۰ متر مربع، همسطح زمین، دارای کف بتن، سقف پلاستیکی

خدمات قابل ارائه:
الف- تولید توت­ فرنگی بصورت هیدروپونیک با سازه‌­های افقی و عمودی
ب- تولید گیاهان زینتی نظیر بگونیا و بنفشه آفریقایی