اختراعات

                                          طراحی و ساخت روتیواتور خودگردان

دستگاه روتیواتور از شاسی، موتور بنزینی ۶ اسب بخار، چرخ هدایت در جلو، محور و تیغه‌های بهم زن خاک‌،
مکانیزم انتقال توان و دسته‌های هدایت و کنترل تشکیل شده است.

                                 طراحی و ساخت ربات سمپاش

دستگاه ربات سمپاشپاش تشکیل‌شده از یک باک ۴۰ لیتری، پمپ سم­پاش، لانس، ۱۲ عدد نازل،  شلنگ، فن و محفظه‌ی آن و شیر برقی.

                                طراحی و ساخت فتو بیوراکتور

فتوبیوراکتور ساخت پژوهشکده به ظرفیت ۲۰۰ لیتر بوده که تمام سیستم به صورت اتوماتیک قابل  تنظیم می‌باشد. مخزن ۲۰۰ لیتری حاوی محیط کشت می‌باشد و لوله های مارپیچ تحت تأثیر امواج نور  مرئی قرار می‌گیرند و در یک دوره ۱۵روزه تا یک ماه (بسته به گونه جلبک) بیوماس جلبکی به  حداکثر خواهد رسید.