همکاری پژوهشی مشترک پژوهشکده با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی دانشگاه مازندران

همکاری پژوهشی مشترک پژوهشکده با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی دانشگاه مازندران

جلسه بحث و تبادل نظر و شروع همکاری های پژوهشی بین پژوهشکده و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی دانشگاه مازندران روز دوشنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ در محل دفتر معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی دانشگاه مازندران برگزار شد.

آقای دکتر پدرام ابراهیم نژاد، معاون محترم تحقیقات و فناوری و آقای دکتر حمید رضا محمدی، ریاست پژوهشکده تحقیقات علوم دارویی ضمن معرفی امکانات پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه مازندران در مورد آغاز همکاری های مشترک برای انجام پروژه های پژوهشی بین رشته ای تأکید کردند.

در ادامه آقای دکتر همت اله پیردشتی، سرپرست پژوهشکده و آقای دکتر علی دهستانی، معاون پژوهشکده، پروژه های تحقیقاتی حاضر و علائق پژوهشی مشترک را برای حاضرین تشریح کرده و بر شروع همکاری ها و اثرات مثبت آنها تأکید کردند.

در این جلسه بر استفاده از پتانسیل های علمی و آموزشی طرفین جهت برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت و تبادل دانشجو، انجام طرح های پژوهشی مشترک و همچنین استفاده از امکانات و تجهیزات طرفین در قالب تفاهم نامه و قرارداد های مشترک تأکید شد.

به منظور عینیت بخشیدن به شعار سال، تعریف پروژه های کاربردی محصول محور و تقاضا محور به منظور رفع نیاز کشور به ترکیبات اولیه داروئی در اولویت همکاری های پژوهشی طرفین قرار گرفت.