پاره وقت

اعضای هیئت علمی پاره وقت پژوهشکده

Curriculum Vitae 

مقطع و گرایش تحصیلی

 

 

اعضای هیئت علمی پاره وقتتصویرردیف
CV
دکتری – بیماریهای مایکوپلاسمایی
حشمت اله رحیمیان۱
CV
دکتری – بیوتکنولوژی کشاورزی
ناد علی بابائیان جلو دار۲
CV
دکتری- اصلاح نباتات
(گرایش بیوتکنولوژی گیاهی)

سید کمال کاظمی تبار

۳
CV
دکتری – بیولوژی مولکولی گیاهی
حمید نجفی زرینی۴
CV
دکتری – اصلاح نباتات

غلام علی رنجبر

۵
دکتری – فیزیولوژی مولکولی سلولی
حسین مرادی۶
CV
دکتری – سیستماتیک گیاهی
سید حسن زالی۷
CVدکتری- بیماری شناسی گیاهیمحمد علی تاجیک۸
CV
دکتری – بیوتکنولوژی
محمد زمان نوری دلاور۹
CV
دکتری – فیزیولوژی مولکولی گیاهی
مسعود سلطانی۱۰
CV
دکتری – ویروس شناسی مولکولی و زیست­ شناسی سلولی
غلامرضا احمدیان۱۱
CV
دکتری-  بوتانی گرایش فیزیولوژی گیاهی
فواد مرادی۱۲
CV
دکتری – فیزیولوژی مولکولی
حسین عسگری۱۳
CV دکتری- خاکشناسی

 محمد علی بهمنیار

۱۴
CVدکتری –  باغبانی

 حسین صادقی

۱۵
CVدکتری – بیوشیمی

فاطمه مرادیان

۱۶
CVدکتری –  بیماری شناسی گیاهیدکتر صفر علی مهدیان۱۷
CVدکتری – ماشین آلاتدکتر رضا طباطبائی۱۸
CVدکتری – هواشناسیدکتر محمود رائینی۱۹
CVدکتری- زراعتدکتر بهمن امیری لاریجانی۲۰