کارگاه عملی آشنایی با RNA-sequencing (تجزیه و تحلیل توالی یابی ترانسکریپتوم) برگزار شد.

این کارگاه طی دو دوره دو روزه در آذر ۱۳۹۸ با هدف افزایش دانش فنی و با حضور ۳۰ نفر از دانشجویان و کارشناسان آزمایشگاه پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان برگزار شد.

دکتر علی پاکدین پاریزی عضو هیات علمی پژوهشکده و دبیر اجرایی کارگاه افزود:

آشنایی با NGS

اصول طراحی آزمایش و آشنایی با سیستم عامل لینوکس

کنترل کیفیت توالی های خام

پیرایش توالی ها و ایجاد داده های قابل آنالیز

مروری بر الگوریتم Trinity

همگذاری خوانش ها

مروری بر Functional annotation

کمی کردن خوانش ها با استفاده از نرم افزارRESM

تجزیه و تحلیل افتراقی بیان با edgeR

از جمله مباحث مهم مطرح شده در این دوره بود که توسط سرکار خانم دکتر الهام یونسی آموزش داده شد.

روابط عمومی پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان

pr.gabit@gmail.com                       Gabit.sanru.ac.ir        ۰۱۱۳۳۶۸۷۷۴۲ داخلی ۲۶۳۲