اخبار و رویدادها

فعالیت های “شورای انتشارات پژوهشکده”

دکتر قربانعلی نعمت زاده، رییس پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان گفت: از ابتدای شروع فعالیت شورای ...

کسب عنوان آمادگی فناوری(TRL) 7 برنج طارم روشن

در بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش فناوری و فن بازار ،برنج طارم روشن متعلق به پژوهشکده ژنتیک و زیست ...

بازدید رئیس، اعضای هیات علمی و کارشناسان پژوهشکده از مرکز تولید نیمه تجاری جلبک اسپیرولینا وابسته به جهاد دانشگاهی مازندران

بازدید از مرکز تولید نیمه تجاری جلبک اسپیرولینا در روز چهارشنبه ۲۵/۴/۹۹ با حضور رییس، اعضای هیات علمی ...

چاپ کتاب ژنومیکس و روش ها در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چاپ کتاب ژنومیکس و روش­ها در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری کتاب "ژنومیکس و روش­ها" توسط ...

تعامل سازنده با موسسه بین المللی تحقیقات برنج (IRRI) گامی در راستای جهش تولید

آقای دکتر قربانعلی نعمت­ زاده رییس پژوهشکده ژنتیک و زیست ­فناوری کشاورزی طبرستان گفت: در سال زراعی ۱۳۹۹ ...

رونمایی از مکانیسم جدید تحمل شوری در گیاه Aeluropus littoralis

به گزارش روابط عمومی، نتایج حاصل از مطالعه ترنسکریپتوم گیاه مدل هالوفیت آلوروپوس لیتورالیس در پاسخ به تنش ...

تولید واکسن فیوژن پروتئینی علیه نکروتیک انتریتیس طیور

در سال جهش تولید تولید واکسن فیوژن پروتئینی علیه نکروتیک انتریتیس طیور نخستین دستاورد محققان پژوهشکده ژنتیک و ...

تمدید دوره ریاست آقای دکتر قربانعلی نعمت زاده، رئیس پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان”

تمدید دوره ریاست آقای دکتر قربانعلی نعمت زاده رئیس پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان” به گزارش ...