آموزشی

بسمه تعالی

پژوهشکده ژنتیک و زیست‌فناوری کشاورزی طبرستان با مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال تحصیلی ۹۲-۹۱ اقدام به جذب دانشجو در رشته‌های بیوتکنولوژی کشاورزی و فیزیولوژی مولکولی در مقطع دکتری نمود. تعداد دانشجویان دکتری در سال ۹۱ در رشته بیوتکنولوژی کشاورزی ۵ نفر و در رشته فیزیولوژی مولکولی ۶ نفر بود.