همکاری پژوهشی مشترک پژوهشکده با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی دانشگاه مازندران

همکاری پژوهشی مشترک پژوهشکده با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی دانشگاه مازندران جلسه بحث و تبادل نظر و شروع همکاری های پژوهشی بین پژوهشکده و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی دانشگاه مازندران روز دوشنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ در محل دفتر معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی دانشگاه مازندران برگزار شد. آقای دکتر…

Read More...

کارگاه ” روش‌های همسانه‌سازی و بیان پروتئین نوترکیب در میزبان پروکاریوتی E.coli BL21″ برگزارشد.

   

Read More...

تفاهم نامه همکاری مشترک بین پژوهشکده و مرکز نوآوری و شتابدهی کاوشان ناب هستی

تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین پژوهشکده و مرکز نوآوری و شتابدهی کاوشان ناب هستی در زمینه استفاده طرفین در راستای اجرای طرح‌های تحقیقاتی و بهره‌مندی از امکانات طرفین از قبیل توان فکری، تجربی، پژوهشی، آموزشی، آزمایشگاهی و کارگاهی در پژوهش و فناوری و فرصت‌های موجود طرفین در جهت ارتقاء مهارت‌های علمی، فنی، تولیدی و بازاریابی و…

Read More...
تعداد تفاهم نامه
تعداد اختراع ثبت شده
تعداد دانشجویان دکتری
تعداد دستاوردهای پژوهشکده
تعداد اعضای هیئت علمی
تعداد کارکنان پژوهشکده
تعداد کارگاه‌های آموزشی
تعداد طرح‌های پژوهشی
تعداد کتاب چاپ شده
تعدادنشریات فنی و ترویجی
تعداد همایش‌های ملی
تعداد آزماشیگاه‌های پژوهشکده