برگزاری جلسه شورای پژوهشی پژوهشکده

1403-03-26

 

برگزاری بیست و هشتمین جلسه شورای انتشارات پژوهشکده

1403-03-08

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده، بیست و هشتمین شورای انتشارات پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان در تاریخ  08 /03 /1403 در مکان دفتر ریاست پژوهشکده برگزار گردید.    

1403-03-08

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده ، کارگاه عملی   “ کشت بافت گیاهان زینتی گلدانی (خانواده فیلودندرون) ” در تاریخ 8 خرداد ماه 1403 در پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برگزار شد.     

اطلاعیه برگزاری کارگاه عملی کشت بافت گیاهان زینتی گلدانی (خانواده فیلودندرون)

1403-03-05
تعداد تفاهم نامه
تعداد اختراع ثبت شده
تعداد دانشجویان دکتری
تعداد دستاوردهای پژوهشکده
تعداد اعضای هیئت علمی
تعداد کارکنان پژوهشکده
تعداد کارگاه‌های آموزشی
تعداد طرح‌های پژوهشی
تعداد کتاب چاپ شده
تعدادنشریات فنی و ترویجی
تعداد همایش‌های ملی
تعداد آزماشیگاه‌های پژوهشکده