دومین همایش ملی پژوهش های میان رشته ای قران و انگاره های علوم زیستی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دومین همایش ملی پژوهش های میان رشته ای قرآن و انگاره های علوم زیستی بصورت نیمه حضوری در سالن اجتماعات روابط عمومی دانشگاه در حال برگزاری می باشد. دکتر تیموری رئیس همایش و رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در این همایش با بیان اینکه پیامبر مهربانی ها…

Read More...

مدیر گروه آموزشی زراعت و اصلاح برنج پژهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان منصوب شدند

به گزارش روابط عمومی، دکتر تیموری طی حکمی دکتر اسماعیل بخشنده را به عنوان مدیر گروه آموزشی زراعت و اصلاح برنج پژهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان منصوب کرد.   در متن حکم چنین آمده است: نظر به تجارب، تخصص و تعهد جناب­عالی و با استناد به ماده ۸ آیین نامه مدیریت دانشگاه و…

Read More...

مدیر گروه آموزشی مهندسی ژنتیک و بیولوژی پژهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان منصوب شدند

به گزارش روابط عمومی، دکتر تیموری طی حکمی دکتر سید حمید رضا هاشمی را به عنوان مدیر گروه آموزشی مهندسی ژنتیک و بیولوژی پژهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان منصوب کرد. در متن حکم چنین آمده است: نظر به تجارب، تخصص و تعهد جناب­عالی و با استناد به ماده ۸ آیین نامه مدیریت دانشگاه…

Read More...
تعداد تفاهم نامه
تعداد اختراع ثبت شده
تعداد دانشجویان دکتری
تعداد دستاوردهای پژوهشکده
تعداد اعضای هیئت علمی
تعداد کارکنان پژوهشکده
تعداد کارگاه‌های آموزشی
تعداد طرح‌های پژوهشی
تعداد کتاب چاپ شده
تعدادنشریات فنی و ترویجی
تعداد همایش‌های ملی
تعداد آزماشیگاه‌های پژوهشکده